OFERTA

Kurs indywidualny

40zł/60min

Dla klientów indywidualnych istnieje możliwość wykupienia karnetu obejmującego 10 godzin zajęć, w cenie 360 zł. Do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy.

Kurs grupowy
2-5 osób
36zł/osoba/60min
6-10 osób
30zł/osoba/60min

Świetlice i kluby środowiskowe, socjoterapeutyczne, specjalistyczne MOPS itp. obowiązuje oferta rabatowa.

LABORATORUIM NAUKI SABINA LIP © Wszelkie prawa zastrzeżone.